EL PROJECTE: ACCÉS VITAL

EAPN España, amb aquesta recerca, vol contribuir a revertir el procés de Non Take-Up de les persones elegibles per a l’ingrés mínim vital; mobilitzar-les perquè sol·licitin i obtinguin aquesta prestació, mitjançant una estratègia d’outreach.

FITES TEMPORALS DEL PROJECTE

Oct-Gen 2023
IDENTIFICACIÓ
 • 400 nodes de pobresa severa detectats
 • Aleatorització
Gen-mar 2023
ENQUESTES PRE
 • Realització d'enquestes telefòniques pretest en 400 nodes
 • Establiment de 200 punts de contacte
Abr-jun 2023
TREBALL DE CAMP
 • Campanya de comunicació localitzada i bustiada
 • Campanya massiva a Social Ads
 • Informació i suport per accedir a l'IMV
 • Atenció i acompanyament a la sol·licitud
Jun-oct 23
ENQUESTES POST
 • Enquestes telefòniques post-test
 • Recollecció de dades i sistematització de la informació
Jul23-feb 24
ANÀLISIS
 • Anàlisi de dades
 • Avaluació interna i externa
MARÇ 2024
CONCLUSIONS

dades

en risc de pobresa
Font: INE 2022
0 de persones
en situació de pobresa
Font: INE 2022
0 llars
podrien haver rebut l'imv
0 llars
en situació de NonTakeup
Font: AIReF 2023
0 llars

EL PROJECTE EN XIFRES

7.505
INTERACCIONS

Hem informat sobre l'ingrés mínim vital de manera personalitzada (face to face).

3.369
PERSONES INTERESSADES

A través de trucades telefòniques, hem rebut l'interès sobre aquesta ajuda que pot ser vital.

2.023
PERSONES ASSESSORADES

Hem assessorat persones interessades en l'IMV.

1.182
SOL·LICITUDS

Més de mil persones sol·liciten l'IMV amb el nostre suport.

FONT: EAPN 2023. APLICACIÓ DE REGISTRE.

enquistados
0 person
del sector social col·laboradores
0 entitats
col·laboradores
0 entitats públiques
de difusió a escala estatal i territorial
0 jornades

FASES DEL PROJECTE

Investiguem per què hi ha persones que no poden accedir a l’IMV malgrat ser elegibles, és a dir, complint els requisits. Per a això, hem identificat a tot el territori espanyol 400 llocs on hi ha pobresa severa (anomenats nodes) per dur a terme una investigació comparativa -Proves Controlades Aleatòries (RCT en les seves sigles en anglès)- i recollir dades i informacions sobre l’Ingresso Mínim Vital mitjançant enquestes telefòniques que fem a les persones que hi viuen.

Hem informat sobre l’ingrés mínim vital mitjançant una campanya de comunicació intensiva i situada als 200 nodes identificats. En aquests barris, estem instal·lant punts d’informació sobre l’IMV (els Punts Vitals) i activant les xarxes comunitàries i les persones clau que hi viuen perquè difonguin i ofereixin la nostra atenció. Tot plegat amb la finalitat d’arribar a tota la gent que necessita l’IMV de manera LOCAL.

Queremos ser un apoyo profesional y cercano para que las personas que no tienen el Ingreso Mínimo Vital y cumplen requisitos, para que tengan acceso a esta ayuda. Lo hemos hecho asesorando a las personas sobre el proceso de solicitud de la prestación, ayudando en la documentación a aportar y realizando itinerarios adaptados a cada caso. Nuestro acompañamiento ha sido un pilar fundamental de la estrategia outreach desarrollada en 200 lugares donde existe pobreza severa.

Anem a analitzar la informació recollida a les enquestes telefòniques prèvies i posteriors al treball de camp. A més, els 19 equips de camp locals també han recopilat informació anonimitzada de les diverses situacions de les persones a les quals han assessorat a través d’una aplicació, amb l’objectiu de sistematitzar i conèixer millor la bretxa de cobertura.
També continuem amb l’avaluació d’aquest projecte pilot basat en una investigació-acció i en la metodologia de proves controlades aleatòries (RTC en les seves sigles en anglès).

Tindrem un informe amb recomanacions estratègiques que permetin dissenyar processos de millor cobertura de l’Ingresso Mínim Vital (IMV) des de les administracions públiques. Per això, comunicarem i difondrem els resultats finals de la investigació i compartirem diversos materials elaborats durant el projecte Accés Vital amb diversos agents socials.

Desplaça cap amunt